Yngvill Lassem

Punktutstilling med Yngvill Lassem i kunstbutikken på Buskerud Kunstsenter.

Billedkunstner Yngvill Lassem presenterer arbeider i kunstbutikken i tidsrommet 23. august til 24. september 2017.

Yngvill Lassem stiller ut et utvalg av malerier fra hennes mangfoldige produksjon som billedkunstner.

Yngvill Lassem sier selv at hun lar det indre styre hvordan bildene blir til. «Som i musikken spiller det energifylte og spontane mot det poetiske stillfarne og vakre. En kreativ prosess hvor jeg kommer inn på billeduttrykk som kan karakteriseres som abstrakt som likevel har en organisk tilhørighet. Slik ønsker jeg å vise forbindelseslinjene eller samhørigheten mellom det estetiske og det musikalske.»

Lassem har arbeidet gjennomgående med det abstrakte maleriet, men motivene kan gi mange assosiasjoner ved nærmere ettersyn.

Yngvill Lassem (f. 1953, Oslo) er medlem av Landsforeningen Norske Malere (LNM), Norske Billedkunstnere (NBK), Buskerud Bildende Kunstnere (BBK). Hun er utdannet fra Einar Granum Kunstskole og har lang fartstid som billedkunstner. I tillegg til flere gruppe- og kollektivutstillinger, har hun hatt en rekke separatutstillinger over store deler av landet, bl. a. i Tromsø, Hamarøy, Stavanger, Arendal, Søgne, Moss, Oslo og Hamar.

Personvern og cookies