Vil du leie «Kunstnerhyttene på Holmsbu» denne sesongen?

«Et tilbud til Billedkunstnere og Kunsthåndverkere i Buskerud»

Oscarsborg i Holmsbu, som nå er omdøpt til «Kunstnerhyttene på Holmsbu»,  er kunstmaler Knut Hermod Knutsens testamentariske gave til Drammen Kommune, som etter hans død på slutten av 60-tallet ble donert  ”udelelig og uselgelig til benyttelse som feriehjem, studiehjem og hvilehjem” for kunstnere.

Stedet består av to beboelige hytter, atelier, fellesbygg inneholdende sanitæranlegg (nytt 2013) samt ca. 8 mål tomt. Oscarsborg er åpent for alle kunstnergrupper. Kunstnere med tilknytning til Drammen har fortrinnsrett.

Utleie perioden er fra 15.april- 15.september.

Leieprisen er 2200 kr. i uka. Da disponeres begge hyttene og atelier.

Om du er interessert i å leie deg inn for sesongen 2021, vennligst gi beskjed pr. mail: beritmyrvold3@gmail.com   eller pr. telefon: 93895882 til Berit Myrvold

Personvern og cookies