Utstillinger 2021

 

Pia Antonsen Rognes 
13.1.-7.2.2021

Utstillingen til Rognes består av tekstile skulpturer og installasjon. I utstillingen anvendes syntetiske materialer som danner store, forvridde kroppslige former med en sterk fysisk tilstedeværelse.  

Rognes undersøker den rene, kalde og perfeksjonerte estetikken man kan møte i objekter som leker og på steder som nattklubber, opp imot den kroppslige lengselen og begjæret som disse tingene vekker og inviterer til. Den besatte trangen som kan oppstå i møtet med disse, trangen til å ville ha noe. Leker representerer en barnlig uskyld, men også den første refleksjonen rundt begjærlige objekter og selvkontroll. Nattklubben er en lekeplass for voksne, et sted man kan leke, bli lekt med og objektivert, og som i ly av sine mørke lokaler også assosieres med tap av selvkontroll i møte med rus, vold og seksualisert adferd. 
Arbeidene i utstillingen smelter sammen det kroppslige begjæret med begjærlige gjenstander og steder, gjennom organiske former som forsøker å være både ting og kropp, kropp og sted, som vrenger det indre til et ytre. De leter etter den overmenneskelige perfeksjonen i et objekt, det kontrollerte og tiltrekkende i objektet, perfeksjonen og kontrollen det menneskelige begjæret aldri kan oppnå, og det ukontrollerbare i å ha en kropp med drifter man er i evig forhandling med.  

Aleksi Wildhagen 
17.2.-14.3.2021

Arbeidene i utstillingen Gjenstander jeg husker med Aleksi Wildhagen blir malt etter at denne teksten er skrevet. Utstillingen vil bestå av en serie nye malerier malt i tidsperioden november 2020 til februar 2021. Wildhagen jobber med maleriet på en undersøkende og intuitiv måte. Mens han tidligere har malt hovedsakelig utendørs, foregår arbeidet med denne utstillingen inne i atelieret hans på Teisen i Oslo.  

Wildhagen maler ikke etter fotografier eller gjenstander som han ser rundt seg, men graver istedenfor i hodet og malingen for å fremkalle bildene vi møter. 11. september 2020, malte han en hammer. Hammeren, med sine mange tolkningsrom, er den eneste gjenstanden han tenker på for tiden, vil han komme på andre gjenstander? 

 

Joakim Blattmann
24.3.-25.4.2021

I utstillingen Treverk 15 viser Blattmann arbeider fra serien med samme tittel. Treverk er en pågående serie lydinstallasjoner med utgangspunkt i lydopptak av små bevegelser på innsiden av trær.  

I et tre vil naturlige mekanismer som små vridninger i trestammen eller bevegelser fra insekter som lever under barken også avgi lyd, men dette befinner seg ofte i et så høyt frekvensområde, skjult i selve materialet eller ved et så lavt volum at vår hørsel ikke kan oppfatte det. Blattmann arbeider her med en akustisk mikroverden hvor han forstørrer og fremhever skjult lydmateriale, og gjør det tilgjengelig for våre ører. Utgangspunktet for arbeidet er å tydeliggjøre kompleksiteten i den lydlige informasjonen vi omgir oss med. 

 

Hanne Grieg Hermansen
5.5.-6.6.2021

Utgangspunktet for utstillingen til Hanne Grieg Hermansen er fotografiets hovedbetingelse, nemlig lyset, både som en konkret formstudie og en undersøkelse der målet er å gjenskape selve effekten lyset har på persepsjonsapparatet. Å etterligne øyet og kameraet som henholdsvis synsapparat og synsteknologi er sentralt i flere deler av Hermansens prosjekt. 

Hermansen arbeider med tegning primært basert på fotografi, der teknikken og tidsbruken er en viktig del av uttrykket. Formalt jobber hun hovedsakelig med rene blyanttegninger, samt mer skulpturelle tegnebaserte arbeider. Tid, manuelt arbeid, verdiforskyvning, illusjon og vippepunktet mellom tegning og fotografi er viktige komponenter i hennes kunstneriske virke. 

 

Stipendutstilling med midler fra Bildende Kunstnerens Hjelpefond
16.6.-15.8.2021

 

Marianne Bjørnmyr
25.8.-26.9.2021

 

Kristin Wexelsen Goksøyr
13.10.-14.11.2021

 

Hedvig Lien Rytter
24.11.-22.12.2021

Personvern og cookies