Utlysning til åpent idékonkurranse for kunstnere på Fjell skole og kulturhus

INVITASJON TIL ÅPEN IDÉKONKURRANSE FOR KUNSTNERE

 FJELL SKOLE OG KULTURHUS  –  SKULPTURELL UTFORMING AV UTENDØRS HÅNDLØPER

 

I samsvar med stadfestet kunstprosjekt for Fjell barneskole og kulturhus innbyr Drammen eiendom til åpen idékonkurranse om skulpturell utforming av utendørs håndløper.
Komplett programmateriale lastes ned fra denne lenken: http://185.35.203.197

NB! Frist for å levere bidrag til konkurranse om kunst til Fjell skole og kulturhus, er utsatt til 31 September. Øvrige nye datoer + mer info, er redegjort for under fil 3. Spørsmål-og-svar, samt i revidert konkurranseprogram.
3d-modell er også erstattet av en zip-fil med en modell i ifc-format og en sollibrimodell av hele prosjektet sammenstilt.

 

Personvern og cookies