Utlysning: Invitasjon til deltakelse på sommerutstilling

Utlysning: Invitasjon til deltakelse på sommerutstilling

SOMMERUTSTILLING 2017 på Buskerud Kunstsenter

 

INVITASJON TIL DELTAKELSE PÅ JURYERT UTSTILLING

 

Dato for utstillingen: 28.06. – 06.08.2017

Kunstnere fra Buskerud Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge avdeling Buskerud inviteres til å delta på årets sommerutstilling på Buskerud Kunstsenter. Tema for utstillingen er vendepunkt. Deltakerne kan selv bestemme hvilken tolkning som legges til grunn, det være seg politisk, personlig, religiøst, etc. Alle typer kunstuttrykk ønskes velkommen.

Utstillingen er juryert. Utstillingen juryeres i to omganger. Første juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under andre juryering vurderes originalverk.

 

Kriterier:

 • Søker må være medlem av Buskerud Bildende Kunstnere eller Norske Kunsthåndverkere Sørøst- Norge avdeling Buskerud.
 • Man kan søke med ett verk.
 • Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye arbeider, og kan ikke ha vært vist på Buskerud Kunstsenter tidligere.
 • Arbeidene må̊ ha oppheng for montering. Videoverk må kunne vises på monitor.
 • Grunnet formidling/juryering må alle skrive en verksbeskrivelse på 10 – 15 setninger om det innleverte arbeidet/prosjektet.
 • Frist for søknad til første juryering: 14.05.17.
 • Dato for innlevering til andre juryering: 06.06.17.
 • Dato for avhenting av refuserte arbeider: 16.06.17, kl 10-15 på Buskerud Kunstsenter.
 • Dato for avhenting av verk etter endt utstilling: 08.08.17.

Første juryering:

 • Søknad med billeddokumentasjon sendes til utstillingsansvarlig innen 14.05.17: marte@kibkunst.no.
 • Søknad skal inneholde billeddokumentasjon i filformat JPG. 10-15 setninger om arbeidet leveres i PDF.
 • Svar på første juryering sendes på epost i uke 22.

Andre juryering:

 • Verk antatt til andre juryering leveres til Buskerud Kunstsenter tirsdag 06.06.17, mellom kl 10 og 15.
 • Verkene må være klare for visning, med ferdig montert oppheng og/eller sokkel/fotstykke til skulptur e.l.
 • Kunstner er selv ansvarlig for emballasje.
 • Resultat av andre juryering blir sent på epost i uke 24.
 • Henting av refuserte arbeider skjer fredag 16.06.17 på Buskerud Kunstsenter mellom kl 10 og 15. 

Annet:

 • Antatte verk og annet materiale må leveres monteringsklare på Buskerud Kunstsenter til avtalt tid, og hentes innen den gitte fristen.
 • Fotografier av verk som blir antatt vil bli brukt på hjemmeside og til promotering, og kunstneren må ta ansvar for at billedrettigheter og lignende er klarert på forhånd.

 

 

 

 

Med forbehold om eventuelle feil/endringer.

Personvern og cookies