Transitt

 

Utstillingen Transitt presenterer arbeider av fem kunstnere som ble vist under Østlandsutstillingen 2014. Verkene viser samtidskunstens engasjement i forhold til aktuelle problemstillinger i dagens samfunn. Kunstverkene omhandler på forskjellig plan møter mellom ulike kulturer, mennesker og relasjoner. Hvordan kan det se ut når kommunikasjonen på en eller annen måte bryter sammen, og menneskene blir presset inn i en situasjon der de ikke lenger bestemmer over seg selv? Kunstnerne bruker forskjellige virkemidler til å fortelle sine historier. Temaet i utstillingen blir fortalt gjennom en stor spennvidde. Vi møter foto, video, broderi og tekstilinstallasjon. Alle kunstverkene har til felles at de klarer å formidle følelser vi alle kjenner igjen i våre liv.

Shwan Dler Qaradaki viser i sine arbeider tilhørighet til to kulturer. Han leter etter en identitet som gir plass til å være i både den vestlige og østlige kulturen. Med stort alvor problematiserer han den frustrasjonen som kan oppstå når to kulturer møtes. I sine verk diskuterer han konsekvensen dette kan få. I utstillingen viser Dler Qaradaki videoen «Russian Rulette» som refererer til det russiske sjansespillet der deltakere spiller med livet som innsats og utfallet kan være fatalt. Handlingen foregår i irakiske Kurdistan og i filmen ser vi en bil som kommer kjørende over fjellet. Underteksten refererer ikke til det som skjer i bildet, men til nyhetene på radioen som blant annet omhandler realitystjernen Kim Kardashian og popidolet Justin Bieber.

To av kunstnerne i utstillingen, Gelawesh Waledkhani og Anna Østerberg, bruker broderi som virkemiddel i sine arbeider. Broderi har fått en stor og viktig plass i samtidskunsten som en motreaksjon til skjermkulturen. I broderiet tas tiden tilbake og hvert sting blir i disse to verkene et bilde på solidaritet og kjærlighet i forhold til et annet menneske.

Gelawesh Waledkhanis, «Burnt Generation/ Forbidden to Write About You» tar utgangspunkt i dagboknotater og brev etter den kurdiske menneskerettsaktivisten, journalisten og læreren Farzad Kamangar. I arbeidet diskuterer kunstneren hvilke konsekvenser frie ytringer kan få i dag. Kamangar ble fengslet og senere henrettet i Iran. I denne installasjonen broderer kunstneren hans dagboknotater med sitt eget hår som tråd.

I Anna Østerbergs tekstilarbeider blir ord brodert langsomt inn. Historien hun forteller får en tilstedeværelse gjennom broderiet som understreker og tar inn over seg smerten og gleden i forhold til en far. «Allan serien» viser deler av en fortelling om en far og en datter. Faren står sentralt i fortellingen, men det er datteren som beskriver opplevelser og situasjoner fra en felles historie. Historiene skildrer det gode, men også det vonde.

Anita Hillestads fem fotografier, Atma, Joanna, Johanna, Liv og Kia forteller om Brakkebygrenda, en okkupert vognplass i Gamlebyen i Oslo. Fotografiene skildrer livet som husokkupant. Hennes fotografier gir et bilde av en livsstil som ikke står i fokus i dagens samfunn. Hvordan blir mennesker behandlet i vårt samfunn om de lever på en annen måte? Hvordan overleve når man velger å leve stikk i strid med vanlige normer? I Transitt vil publikum se arbeider med særlig fokus på kvinnene i dette miljøet. Damene representerer selvstendighet og styrke i det å ville klare seg selv.

Kari Anne Helleberg Bahri bruker brukte og forkastede klær i sine arbeider. Klærne mister sin opprinnelige betydning for å fortelle historier om livssituasjoner og erfaringer vi møter som mennesker. I verket «Monologue» ser vi to militære trøyer som nærmest sitter fast. Slike uniformer blir brukt for å gjøre mennesker like. Kunstneren stiller spørsmål hva dette kan gjøre med oss mennesker. Går det an å sitte fast i en annen person? Hellebergs arbeider tar alltid utgangspunkt i menneskets samspill og kommunikasjon med samfunnet.

Deltakende kunstnere: Kari Anne Helleberg Bahri, Shwan Dler Qaradaki, Anita Hillestad, Gelawesh Waledkhani, Anna Østerberg.
Utstillingsprodusent: Buskerud Kunstsenter – Pilotgalleriet v/ Berit Myrvold
Utstillingstilbud til 2., 4., 6., 8. og 9. trinn, tilpasses de ulike alderstrinn.


Transitt turnerte fra høsten 2015 til høsten 2018.

Detaljerte turneplaner finner du her.

 

Personvern og cookies