Søk KOM

KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter KOM) lyser ut midler med søknadsfrist 1. februar 2017.

For mer informasjon: KORO

 

Gjennom KOM-ordningen støtter KORO kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter. Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å satse på kunst av høy kvalitet i egne bygg eller uterom. I tillegg skal ordningen bidra til at kunstnere og andre fagfolk får økt sin kunnskap om kunst i offentlige rom.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke. I tillegg kan institusjoner, organisasjoner, kuratorer, produsenter og kunstnere som skal gjennomføre prosjekter i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner få støtte.

Hva kan du søke om?

  • Det kan søkes om delfinansiering av planlagte kommunale og fylkeskommunale prosjekter (normalt inntil 50 % av egenkapital).
  • Det kan søkes forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter.
  • I store og/eller kompliserte prosjekter kan det søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller co-produksjon.

I 2017 vil prosjekter med følgende tematikk gis prioritet:

  • Kunst som inngår i kommunale og regionale myndigheters arbeid med stedsutvikling.
  • Prosjekter som utforsker og utvikler forholdet mellom kunst og bibliotek.

Også andre kunstprosjekter kan innvilges støtte.

Les mer om ordningen og søk støtte her.

 

For mer informasjon, kontakt:

Truls Ramberg, tr@koro.no

Personvern og cookies