Sissel Enger Moe

Sissel Enger Moe

Punktutstilling i kunstbutikken

19. mai til 9. juni 2021

Stille Tid

Artist statement:

 

Bildene til utstillingen ble malt før pandemien kom til Norge i mars 2020.

Over en lengre periode malte jeg Stilleben som krukker og kopper. Flere arbeider fikk tittel «Reflection». Tankene søkte en annen puls enn hva omgivelsen kunne by på. Et akselererende tempo på forbruk og stadig nye opplevelser ga mindre plass til den dype ettertanken – og refleksjon over alle utfordringer vi mennesker står overfor i dette århundre. Så kom pandemien, som nærmest tvang oss inn i en stille modus. Og for å sitere den svenske humanøkologen Andreas Malm: «kan Covid-19 sees som den sjette masseutryddelsens første boomerang som treffer menneskeheten midt i panna». Alt henger sammen med alt. Det ble en brutal bråstopp som fikk store konsekvenser for den enkelte. Selve stillheten som fulgte med nedstengingen opplevdes nok også vanskelig, for meg personlig var det tvert om. Den ga en etterlengtet stille tid.

Innholdet i bildene mine har alltid fulgt samme spor. Jeg søker etter noe i spenningsfeltet mellom det sterke og skjøre. Naturens og menneskers bærekraft og sårbarhet. Akvarellen har blitt verktøyet som gir rom for en sanselig og var tilnærming til slike temaer. Når pigmentenes ulike strukturer flyter med vann over papiroverflaten og tørketiden gir rom til å forfølge en tanke, blir jeg ofte i stand til å kommentere det som opptar meg.

Personvern og cookies