Representantskapet

Tre representanter fra NK Sørøst.Bu.:

Gro Kollandsrud, Kari Anne Helleberg Bahri, Ingrid Austli Rise

Vara: Anne Pfeffer Gjengedal, Ingegjerd Mandt

 

Tre representanter fra BBK:

Håvard S. Johansen, Marius Dahl, Cathrine Finsrud Stustad

Vara: ikke oppnevnt

 

En representant fra Drammen kommune:

Tone Ulltveit-Moe

Vara: Ann Magritt Bekink

 

VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER

 

Personvern og cookies