Representantskapet

Tre representanter fra NK Viken:

Gro Kollandsrud, Kari Anne Helleberg Bahri, Ingrid Austli Rise

Vara: ikke oppnevnt

 

Tre representanter fra BBK:

Håvard S. Johansen, Marius Dahl, Trine Wester

Vara: ikke oppnevnt

 

En representant fra Drammen kommune:

Tone Ulltveit-Moe

Vara: Ann Magritt Bekink

 

En representant fra Viken fylkeskommune:

Lill Carin Jacobsen

 

VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER

 

Personvern og cookies