Randi Bjerkås Lyngra

Billedkunstneren Randi Bjerkås Lyngra presenterer billedvev i Kunstbutikken i tidsrommet 24.februar til 15.mars.

Veve, brodere, strikke…
Det langsomme arbeidet med tråden. Se på formene og fargene i naturen, følge årstidene.
Vinter – hvit og mørk, vårens klare farger, sommerens frodige former og høstens fargeprakt.
Roen det gir i sinnet når jeg sitter i veven med trådene.
Kjenne på følelsen av at noe blir til mellom fingrene mine.
Bare være til, bare være tilstede…
(Randi Bjerkås Lyngra)

 

Om verkene sine sier Randi:

«Jeg startet som ganske ung med tegning og maling, fortsatte m ed billedvev og begynte i de senere år også med broderi. Selv om teknikkene er forskjellige, er målet det samme – å skape bilder og komposisjoner som kan gi gjenklang av følelser som omsorg, kjærlighet og sårbarhet, gjerne med bakgrunn i mennesker jeg har møtt og opplevelser jeg har hatt. Besøk i land med dårligere levekår enn vårt eget har satt preg på en del bilder. Landskapets skiftende farger gjennom årstidene gjenspeiles i mange av arbeidene.

I dag vever jeg teppene med grov ullrenning og innslag av ull og silke, gjerne i store formater. De blir robuste og tåler berøring og håndtering. Noen tepper vevet med transparent teknikk kan henge fritt i rommet og betraktes fra begge sider, uten rett eller vrang side. De kan arrangeres som installasjoner eller skulpturer i rommet.»

Randi Bjerkås Lyngra (f.1943) har sin utdannelse fra Statens Lærerhøgskole i forming (billedvev) og fra Kunstskolen i Trondheim, London og Paris (tegning og maling). Hun er medlem av Buskerud Bildende Kunstnere, Bildende Kunstnere i Bærum og Norske Tekstilkunstnere. Bjerkås Lyngras arbeider er innkjøpt av bl.a. Røyken kommune, Bærum Kommune, Buskerud fylkeskommune, Drammen Tingrett, Norsk kulturråd og flere bedrifter. Det store sceneteppet på 30 m2 ved Hyggen skole i Røyken er hennes verk.

 

Se også Randi Bjerkås Lyngras hjemmeside: www.rblyngra.no

 

Punktutstilling: Randi Bjerkås Lyngra_Billedvev Bølger

Randi Bjerkås Lyngra. Bølger. Billedvev. 235 x 120 cm. 2012-2013.

Personvern og cookies