Ragnhild Ohma 30.11. – 23.12.2016

I utstillingen ”Å ro stille over vatnet” viser Ohma syv malerier. Maleriene tar utgangspunkt i post mortem-fotografier der kunstneren undersøker spenningsforholdet mellom en forskjønnelse av døden og den mer groteske og mørke siden i dette materialet. Ved at hun overfører post mortem-fotografier til maleri kan de historiske trådene trekkes lengre tilbake enn fotoets opprinnelse.

ohma_a_ro_stille_over_vatnet02

Maleriene er i tilnærmet menneskelig størrelse og dette er med på å aktualisere de avbildende situasjonene på nytt.  Det er ikke lenger bare det opprinnelig øyeblikket som blir interessant, men møtet mellom fortid og nåtid og de tanker som fremkalles hos betrakteren. En tråd kan trekkes fra utstillingsrommet via omveier, forbi fotoets opprinnelse, videre til kirkerommet og epitafier og til dødsrelaterte portretter. Det eksistensielle og menneskers forgjengelighet blir tydelig. Utførelsen av arbeidene underbygger prosjektets tema: Maleriene ligger å vipper på et punkt mellom å manifestere seg, eller bli visket bort.

«Kvifor plassere eit hovud på toppen av alle kroppar, slik at ein skulle gå omkring og hugse på alt ein mista eller skulle miste eller kunne miste, kvifor kjenne så mykje anna enn det vesle som skjedde, vite så mykje meir enn det vesle ein trong å vite, kvifor ein stad fylt med draum, lengsle og tanke og kjensle, sperra inne i ein utvekst øvst på kroppen, berre for å finne ut at det var umuleg å halde fast i noko, sjølv kor ein greip og klorte.» Jan Roar Leikvoll / Fiolinane.

Ragnhild Ohma er utdannet på Kunstakademiet i Bergen og Oslo. Hun har hatt separatutstillinger på deriblant Arendal Kunstforening, Galleri Langegården og Galleri GAD. I tillegg har hun deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Ohmas arbeider inngår i flere private og offentlige samlinger.
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

 

skjermbilde-2016-11-16-kl-10-32-33

Personvern og cookies