Tormod Solløs

Punktutstilling med Tormod Solløs i kunstbutikken

SPOR og AVTRYKK

Billedkunstneren Tormod Solløs presenterer arbeider i kunstbutikken i tidsrommet 17. september til 13. oktober 2019.

Punktutstillingen med Tormod Solløs på Buskerud Kunstsenter består av maleri og skulptur. Oddvind Ørbeck sier om maleriene til Solløs at ulike menneske-skikkelser har avgjørende hovedroller. For Solløs handler det om å presentere fortellinger fra sitt liv som ikke er ferdige, forløp og fragmenter fra møter med det underbevisste og strofer fra drømmer som kan relatere til forståelige episoder i hans levde liv.  «Alt annet enn abstraksjon i kunsten er tegn på svakhet og sykdom», skal den franske forfatteren Charles Baudelaire ha sagt. Om ikke like bastant, så tenker Solløs at hans møte med surrealismen og Dada i 1970-årene la grunnlaget for hans arbeid med kunst. Det mest krevende og det mest tilfredsstillende er å jobbe i mellomrommene mellom abstraksjon og begripelig materie, sier Solløs. Da treffer han seg selv i svevet og kan fortsette å holde åpent i begge ender, mellom bevissthet og underbevissthet, mellom drøm og virkelighet, mellom glede og sorg, mellom liv og død… ingenting er helt ferdig, ingen kopier får plass, ingen kompromiss med det lettkjøpte, sentimentale og patetiske. Det gir han framdrift og nye utfordringer.

Solløs har utdannelse fra bla. Statens Kunstakademi i Oslo og Vestlandets Kunstakademi, Bergen. Solløs bor og arbeider i Kongsberg.

 

http://tormodsollos.com/

 

 

Personvern og cookies