Prosjekter i uterom

Buskerud Kunstsenter har motatt støtte fra Bildendes Kunstnerens Hjelpefond i 2012, 2013 og 2014. Formålet med midlene er  å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av senteret.

Vennligst se dokumentasjon over fullførte og aktuelle prosjekter.

 

 

 

 

 

 

 

Personvern og cookies