Prosjekter i galleriet

UKM utstilling

25.04. – 26.04.2015

UKM, ungdommens kulturmønstring feirer 30 år i år, og vi gratulerer Norges desidert største kulturfestival for ungdom! Nærmere 22000 ungdommer fra hele landet deltar hvert år i lokalmønstringer i over 400 kommuner, fylkesmønstringer i alle landets 19 fylker og en årlig landsmønstring i Trondheim. Dette er en møteplass, en visningsarena, en kreativ plattform og en læringsarena som er helt unik i sin sjangerbredde, form og uttrykk i å la ung kultur møtes. Det er også ungdommene selv som er med på å forme UKM ved å være aktive samarbeidspartnere, medarrangører og ha medbestemmelsesrett i alle ledd og prosesser.Årets kunstutstilling består av verk fra unge kunstnere fra hele Buskerud. 15 kommuner er representert med et aldersspenn fra 12 til 20 år! Verkene som blir presentert under fylkesmønstringen er valgt ut og sendt videre av juryen i den enkelte kommune sin lokalmønstring. Det vil også være en fagjury som vurderer hvilke verk i denne utstillingen som går videre til landsfestivalen i Trondheim for å representere Buskeruds unge kunstnere.

Uttrykkene som man ser i denne utstillingen kan bare beskrives som imponerende. Her vises unge talent innenfor et bredt spekter av sjangre innen kunstverdenen. Skjøre drager av tvunnet stål, stille pusterom i fotografier, vonde øyeblikk i tegninger, kraftfulle riddere i datagrafikk, metallblomster som smykker seg på fløyelsbunn, farger og former i malerier og tegninger med en sjelden energi. Dette er en utstilling der verkene kun hører sammen i sin opprinnelse av at de er skapt av unge mennesker, men det er likevel nettopp derfor man ser sammenhengene. Det er en gjennomgående ekthet i uttrykkene vi møter, og en variasjon og representasjon fra unge menneskers verden som er en sjelden mulighet å få tilgang til. Buskerud musikkråd har ansvaret for UKM på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune.

 

Thomas C. Chung
29.04. – 04.05.2015

Foto: Alessandra Langum

Personvern og cookies