I begynnelsen var streken

Tegning er den kunstformen som de aller fleste av oss stifter bekjentskap med en eller annen gang i løpet av livet. Tegning danner grunnlaget for alle typer kunst, og bak ethvert kunstverk finner man som regel en tegning i form av en skisse. Utover 2000-tallet har enny generasjon kunstnere gitt tegningen ny oppmerksomhet. Dermed har tegning som individuell uttrykksform blitt en sterk tendens i samtidskunsten. Samtidig med den tradisjonelle blyanttegningen, ser vi at begrepet tegning utvides ved å inkludere andre medier som video og installasjon.

Med denne utstillingen ønsker vi å sette fokus på ulike aspekter ved samtidens tegnekunst. Fra å ha en passiv og underordnet rolle som skisse eller forarbeid til hovedverket, har den vokst fram som en egen uttrykksmåte med verdi i seg selv. De seks unge kunstnerne som blir presentert gjennom utstillingen, jobber alle uavhengig av hvilke trender som måtte oppstå i kunsten. De har utviklet sine særegne uttrykk og jobber alle med ulik tematikk. Produksjonen vil omfatte videotegning, tredimensjonal tegning, tegning basert på fotografi, figurativ tegning og grafittiinspirert tegning.

Formålet er å vise det mangfold som i dag er samlet under betegnelsen tegning, både når det gjelder teknikk og tematikk. Kanskje blir elevene inspirert til selv å utforske de mulighetene som ligger i tegning som uttrykksmåte?

 

Kunstnere som deltar på utstillingen er: Oda Broch, Hanne Grieg Hermansen, Tone Berg Størseth, Sverre Malling, Herman Mbamba og Mimmi Mattila.

Utstillngsprodusent: Buskerud Kunstsenter v/ Ann Lisbeth Hemmingsen og Jasmina Kemura.

Utstillingstilbud til 2., 4., 6., 8. og 9. trinn, tilpasses de ulike alderstrinn.

 

I begynnelsen var streken turnerte fra våren 2013 til våren 2016.

Detaljert turnéplan finner du her.

 

 

Personvern og cookies