Performance med Nezaket Ekici på utstillingsåpningen Mother Tongue!

Performance med Nezaket Ekici på utstillingsåpningen Mother Tongue!

Bilder og  video preview fra performancen til Nezaket Ekici på utstillingsåpningen Mother Tongue. Ekici er en av seks deltakende kunstnere i utstillingen som står til 20. mars.

Foto: Brynjar Bjerkem/TrAP

 

Nezaket Ekici
«Gaia – Mother Earth»
Performance Installation 2016
Live Performance 24.02.2016
I gruppeutstillingen “Mother Tongue” på Buskerud Kunstsenter. Utstillingen vises i perioden 24.2. – 20.3.2016.
Produsert av Transnational Arts Production (TrAP), Stiftelsen 3,14 og Buskerud Kunstsenter.  Mother Tongue er kuratert av Malin Barth and Brynjar Bjerkem.

 

PRESSESKRIV

Jord dekker gallerigulvet. Et gjennomsiktig rør, som inneholder en rød væske, staver ordene «It’s forbidden to kill», det er forbudt å drepe.

Nezaket Ekici er kjent for sine sterke performancer, hvor hun ofte bruker sin egen kropp til å sende et budskap. Ekici har studert under den berømte performance-kunstneren Marina Abramovic, på HBK Brunswick. Ekicis har presentert sine arbeider på tallrike museer, biennaler, gallerier og festivaler over hele verden. Mange av arbeidene hennes utfordrer ideer om identitet, kjønnsroller og kan leses som kommentarer til samfunnet. Hun er født i Kırşehir, Tyrkia (1970), men vokst opp i Tyskland. Ekici bor og arbeider i Stuttgart og Berlin.

Kristendommens sjette bud, “Du skal ikke drepe” er også nevnt i både Koranen og den jødiske Talmud, og er et ledende prinsipp i alle tre religioner. Performance-installasjonen er en kommentar til verden i dag, og kunstneren spør oss – hvorfor er det så mye vold? Hun frykter at våre religiøse og humane verdier er i ferd med å tappes for mening. Den naturlige syklusen av liv og død ødelegges av vold. I “Gaia – Mother Earth» samler hun all sin fysiske styrke i et forsøk på å gjenskape balanse.

Om bakgrunnen for verket sier hun: “Hver dag dør mennesker som følge av terrorisme og militære angrep. Internasjonale konflikter, terroristgrupper som Al Quaida, ISIS, Boko Haram, eller ensomme ulver. Volden øker, og religion blir misbrukt. I Guds navn dreper islamistene alle som er annerledes fra dem, de ikke-troende. Nesten 20% av verdens befolkning er til en hver tid i krig.”

I Mother Tongue, presenterer Ekici en video-performance, “Human Cactus”. Kunstnerne CANAN, Selda Asal, Çağdaş Kahriman, Işıl Eğrikavuk og Savas Boyraz deltar også i utstillingen, som fokuserer på kvinners rolle i samfunnet, og overleveringen av kvinnelige erfaringer om krig og konflikt, tradisjoner og identitet. Mother Tongue er kuratert av Malin Barth og Brynjar Bjerkem, og produsert av TrAP og Stiftelsen 3,14.

 

Nezaket Ekici

«Gaia – Mother Earth»

Performance-Installasjon 2016

 

****

World premiere of a performance by the renowned artist Nezaket Ekici, for the opening of the exhibition Mother Tongue

February 24 at 6 pm, Buskerud Kunstsenter, Drammen.

 

Earth covers the gallery floor. A transparent tube containing red liquid reads out the words «It’s forbidden to kill».

Nezaket Ekici is known for her striking performances, where she often uses her own body to send the message. Ekici has studied under the famous performance artist Marina Abramovic at HBK Brunswick. Her work has been presented in numerous museums, biennales, galleries and festivals worldwide. Born in Kırşehir, Turkey (1970), Ekici grew up in Germany, and many of her works challenge ideas of identity, gender roles and are comments of society. Ekici lives and works in Stuttgart and Berlin.

Christianity’s 6th commandment, «You shall not kill», is also mentioned both in the Koran and the Jewish Talmut and is a guiding principle in all three religions. In this performance-installation Nezaket Ekici addresses the current situation in the world, asking us why there is so much violence. The artist fears that our religious and human values are losing their meaning. In today’s world, Ekici argues, the natural cycle of life and death is interrupted by violence. In «Gaia – Mother Earth» she gathers all her physical strength in an attempt to recover the cycle.

“Every day people are dying because of terrorism or military attacks. Be it international conflicts, terrorist groups such as ISIS, Al Qaida, Boko Haram, or lonely gunmen. Violence is increasing, and religion is abused. In the name of God, the Islamists kill all people different from them, the non-believers. Nearly 20% of the world’s people are constantly at war.”

In Mother Tongue, Eciki presents another work, the video performance “Human Cactus”. The artists CANAN, Selda Asal, Çağdaş Kahriman, Işıl Eğrikavuk and Savas Boyraz also take part in the exhibition, which focuses on women’s role in society, and the passing on of female experiences, when it comes to war and conflict, traditions, heritage and identity. Mother Tongue is curated by Malin Barth and Brynjar Bjerkem, and produced by TrAP and Stiftelsen 3,14.

 

Nezaket Ekici

«Gaia – Mother Earth»

Performance Installation 2016

 

 

Personvern og cookies