Lyskunst i byrom 2013

Asle Lauland Pettersen

Chromeacoustic – en interaktiv lysinstallasjon

16.01 – 07.03.2013

Chromeacoustic er en lysinstallasjon som omdanner lyd til lys. Kunstverket er interaktivt som ut fra lydfrekvens og lydstyrke skaper lys i forskjellig  rytme, farger og styrke. Installasjonen er et ønske om å skape en generator som omformer stemmer og støy til vakkert lys.

En mikrofon er plassert langs bryggekanten utenfor Union Scene. Mikrofonen fanger opp lyd fra forbipasserende og videresender lydfrekvensen til lyskastere som omformer lyden til ulike farger. Verket vil forandre seg i takt og rytme med lyden som mikrofonen oppfanger og på denne måten vil byens beboere kunne fargelegge elveløpet.

Asle Lauvand Pettersen (f. 78) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og Statens Teaterskole, København. Han har bred erfaring fra kunst- og teaterscenen og i arbeid med kunstprosjekter i offentlig rom. Lauvland Pettersen er også tilknyttet non-profitt prosjektrommet Green Is Gold Studios i København.

”Cromacoustic” vil fargelegge elveløpet i mørketiden og vi håper at installasjonen vil oppfordre til utforsking og lek for byens beboere.

Prosjektet er støttet av Bilddende Kunstnerens Hjelpefond.


Foto: Asle Lauvland Pettersen

Personvern og cookies