Lyskunst i byrom 2012

Peder Istad

Reseptor – en lys og isinstallasjon

Reseptor er en interaktiv skulptur av is og lys, og utføres av kunstneren Peder Istad og hans medarbeidere i is- og snøkunstgruppen Minus. Minus har som mål å sette sine prosjekter i dialog med stadig nye omgivelser og tar utfordringen med å arbeide innenfor nye rammer og sammenhenger.

Peder Istad (f. 1968) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Han jobber tverrfaglig i grenseland mellom arkitektur, kunst, ingeniørkunst og design. Istad utfører også skulpturer i stein og Land Art-prosjekter, i tillegg til å ha jobbet med is – og snøprosjekter i 20 år.

Prosjektet er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.


Foto: Peder Istad

Personvern og cookies