KUNSTGEIST = Lesning med Gunvor Nervold Antonsen 05.12.2018

Tid: 5. desember klokken 18:00

Sted: Drammens Museum

Gunvor Nervold Antonsen arbeider i et spekter av materialer og forener tekstil, treskulptur, maleri og historiske objekter i romlige materielle komposisjoner. Hennes tematikk knyttes opp mot forståelse av samfunn, eksistens og identitet, ofte forankret i en lokal verdiforståelse. Nervold Antonsen bor og jobber i Rollag i Numedal, Buskerud. Kunstnerpresentasjonen gjøres i form av en lesning av deler av lydverket Det mekaniske åndedrett, hvor ulike privatmytologiske rom, refleksjoner, og allmenne historier knyttet til hennes virke, åpnes opp. Noe erkjent og opplevd, annet fantasert og drømt, men alt forsøkt bundet sammen av den kontinuerlige tematiske bevegelsen, hvor verk, eksistens og virke opptrer i forlengelse av hverandre.

Yola Maria Tsolis skal innlede lesningen og fortelle kort om Nervold Antonsens kunstneriske bakgrunn.

Tittelen Det mekaniske åndedrett, betegner de mekanismer som inngår i utveksling av oksygen og karbondioksid mellom en levende organisme og dens omgivelser. To motsatser alltid gjensidig avhengig av hverandre.

 

 

 

Om KUNSTGEIST: Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt, og denne høsten lanserer vi arrangementsserien KUNSTGEIST i samarbeid med Buskerud Bildende Kunstnere. Gjennom KUNSTGEIST inviteres publikum til en rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass. Høstens program inneholder kunstnersamtaler med kunstnere tilknyttet Buskerud og en foredragsrekke der du kan lære mer om samtidskunst. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.

Personvern og cookies