KUNSTGEIST = Foredrag om stedspesifikk kunst 13.11.2018

Tid: 13.november klokken 18:00

Sted: Buskerud Kunstsenter

Hvor er kunsten hvis galleriet ikke er der? Under fremveksten av konseptualismen oppstod bevegelsen land art på 60- og 70-tallet, sammen med enviromental art, og med et videre fokus på stedsspesifikk kunst beveget kunsten seg nå utenfor museets fire vegger, og selve stedet, materialet og handlingen til kunstneren spilte en viktig rolle i verkets betydning. Kunster og teoretiker Marius Moldvær gir oss et innblikk i denne retningens historie.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Mer om foredragsrekken:

Vil du lære mer om samtidskunst?
Høsten 2018 arrangerer Buskerud Kunstsenter en foredragsrekke om tematikk og begreper i samtidskunst. Gjennom fire foredrag stiller vi spørsmålene: Hva er popkunst, konseptkunst, stedspesifikk kunst og feministisk kunst? Målet er å gi deltakerne nyttige verktøy for å forstå samtidskunst. Deltakerne får innblikk i viktige retninger, begreper, sentrale verk og følger linjer bakover i kunsthistorien.

Hvem passer det for?
Kurset passer for deg som er interessert i å lære mer om samtidskunst, kunsthistorie og kunstforståelse, krever ingen forkunnskap.

Gjennomføring:
Foredragene holdes fire kvelder á 1 time gjennom oktober og november 2018, på Buskerud Kunstsenter. Alle foredragene er gratis og man kan være med på ett eller flere av foredragene. Påmelding sendes til marte@kibkunst.no.

Personvern og cookies