KUNSTGEIST = Foredrag om kunst i offentlig rom i Drammen

Tid: tirsdag 21. juni klokken 17.00- 18.00
Sted: Buskerud Kunstsenter

 

Bli kjent med kunsten nær deg! Ikke all kunst befinner seg inne i museer og gallerier, men også på steder der folk ferdes og oppholder seg: på torg, langs elva, på skoler, sykehjem og arbeidsplasser. Byen Drammen er rik på skulpturer som bidrar til å skape et levende byrom. Det har vært et særstilt fokus på kunst i det offentlige rom som en del av den omfattende byfornyelsen som Drammen har gått gjennom. I dette foredraget gir Mari Sundet oss et overblikk over utvalgte skulpturer i uterom der mange av byens beboere og besøkende ferdes.

Mari F. Sundet er utdannet kunsthistoriker, og har jobbet flere år som kurator ved Vestfossen Kunstlaboratorium. For tiden jobber hun som kurator formidling i Oslo kommunes kunstsamling.

//

Foredraget er en av av programmet til Kulturytring Drammen.

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Se hele programmet her:

https://www.kulturytring.no/program-2021/

Kjøp ytringspass her:

https://www.kulturytring.no/ytringspass/

Kulturytring Drammen arrangeres av Norsk kulturforum i samarbeid med to hovedsamarbeidspartnere: Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

 

//

Om KUNSTGEIST: Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangementsserien KUNSTGEIST inviteres publikum til en rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass. Vårens program inneholder to kunstnersamtaler, tre foredrag om samtidskunst og en filmvisning.

KUNSTGEIST arrangeres i samarbeid med Buskerud Bildene Kunstnere, og mottar støtte fra Viken Fylkeskommune og Fritt Ord.

Personvern og cookies