KUNSTGEIST = Foredrag om kunst i offentlig rom i Drammen

Tid: tirsdag 11. mai klokken 18:00
Sted: Buskerud Kunstsenter

 Bli kjent med kunsten nær deg! Ikke all kunst befinner seg inne i museer og gallerier, men også på steder der folk ferdes og oppholder seg: på torg, langs elva, på skoler, sykehjem og arbeidsplasser. Byen Drammen er rik på skulpturer som bidrar til å skape et levende byrom. Det har vært et særstilt fokus på kunst i det offentlige rom som en del av den omfattende byfornyelsen som Drammen har gått gjennom. I dette foredraget gir Mari Sundet oss et overblikk over utvalgte skulpturer i uterom der mange av byens beboere og besøkende ferdes.

Mari F. Sundet er utdannet kunsthistoriker, og har jobbet flere år som kurator ved Vestfossen Kunstlaboratorium. For tiden jobber hun som kurator formidling i Oslo kommunes kunstsamling.

//

Grunnet COVID- 19 avventer vi med øvrig informasjon om hvordan selve gjennomføringen av arrangementet skal gjennomføres. Mer informasjon kommer.

//

Om KUNSTGEIST: Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangementsserien KUNSTGEIST inviteres publikum til en rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass. Vårens program inneholder to kunstnersamtaler, tre foredrag om samtidskunst og en filmvisning.

KUNSTGEIST arrangeres i samarbeid med Buskerud Bildene Kunstnere, og mottar støtte fra Viken Fylkeskommune og Fritt Ord.

Personvern og cookies