KUNSTGEIST= foredrag om doudjis betydning i samisk samtidskunst

Tid: 28.mai
Sted: Digitalt foredrag på Buskerud Kunstsenterets YouTube- kanal. Link: Foredrag om doudji

I dette foredraget formidler kunstner og professor Gunvor Guttorm hva duodji betyr for samer, og hvordan duodji er en måte å uttrykke seg på i dag. Mange samer har sin kunstneriske bakgrunn i duodji, og det er den erfaringen og kunnskapen i duodji som de bruker som utgangspunkt i sin utøvelse. Det kan være at de er opptatt av å videreføre en håndverkskunnskap, eller at de ønsker å fortelle noe med sin duodji.

//

Om KUNSTGEIST: Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangementsserien KUNSTGEIST inviteres publikum til en rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass. Vårens program inneholder to kunstnersamtaler, tre foredrag om samtidskunst og en filmvisning.

KUNSTGEIST arrangeres i samarbeid med Buskerud Bildene Kunstnere, og mottar støtte fra Viken fylkeskommune og Fritt Ord.

Personvern og cookies