KUNSTGEIST = Foredrag med Øivind Storm Bjerke

KUNSTGEIST: Foredrag med Øivind Storm Bjerke «Blikk på fortiden»
Tid: 02.september klokken 18
Sted: Buskerud Kunstsenter
Foredraget er gratis, men det er kun 15 plasser. Meld deg på ved å sende mail til  Jasmina@kibkunst.no innen 02.september klokken 12. Førstemann til mølla gjelder!

Velkommen til høstens første KUNSTGEIST- foredrag med kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke.

De siste 40 år, har trenden gått i retning av å sette mikrohistorien fremfor makrohistorien og med det grave seg ned i de små fortellinger som bringer historien nærmere oss. I foredraget «Blikk på fortiden» vil kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke diskutere dette og se det i lys av aktuelle problemstillinger som er knyttet til samfunn, teknologi og geopolitikk. Marianne Bjørnmyrs utstilling «The Shape of Time» vil være gjenstand for refleksjon og gransking.

«Alt som lages nå, er enten en kopi eller en variant av noe som ble laget litt tidligere, og slik fortsetter det uten avbrudd helt tilbake til menneskehetens første morgen.»
George Kubler

Utstillingen til Bjørnmyr består av objekter og fotografier der kulturer, epoker, geografier og materialer kolliderer og oppløses i en sammenblanding av fortid og nåtid. En rekke artefakter har blitt brakt sammen; fra religiøse objekter og monumenter til hverdagslig kulturarv. Objektene er støpt i nye former, basert på historiske spor av noe som ikke lenger eksisterer. De originale gjenstandene er for lengst tapt; ødelagt eller plyndret av maktstrukturer med et ønske om kulturell dekonstruksjon. Artefaktene stammer fra ulike geografiske områder og tidspunkt i historien med et tidsspenn på over 2000 år. Presentert sammen genererer gjenstandene nye forbindelser og avlesninger av kulturene de representerer.

For kunstneren er fascinasjonen rundt de tapte gjenstandene knyttet til hennes forfedre i Sulitjelma, som mistet sin samiske kultur og språk, klesdrakter og gjenstander gjennom den norske regjeringens assimileringspolitikk på 1800-tallet.

Utstillingen «The Shape of Time» kan ses til 19.september.

 

Personvern og cookies