Kristine Fornes

Kristine Fornes

01.04.-03.05.2020

Utstillingen til Fornes tar utgangspunkt i menneskets forhold til arkitektur, kulturlandskap og hager som kulturens speil og historisk idé, på filosofisk og religiøst plan.

Det er mange åndelige aspekter ved hagehold, som kommunikasjon mellom mennesker og planter, hagen som gjenoppretting av sammenhengene mellom mennesker og naturen, det filosofiske aspektet ved hagens symbolikk og det kulturpolitiske i det ofte lite matnyttige i å holde en hage.

Kan arkitektoniske og botaniske anlegg, samt tankegods fra fordums tider, blande seg med dagens politiske og kulturelt globale landskap? Kan det si noe om vår historie, samtid, kultur og natur?

Med abstraherte broderte gjengivelser ønsker Fornes at kunsten skal uttrykke en tilhørighet til naturen, jorda og kulturen (der den ligger) og menneskers forhold til dette. Hva slags fortellinger, symboler, kraft og verdier ligger nedgravet her?

Personvern og cookies