Aktuell utstilling: Kristin Wexelsen Goksøyr

Kristin Wexelsen Goksøyr l 13.10.-14.11.2021

I utstillingen «Fornemmelser» med Kristin Wexelsen Goksøyr møter besøkende skulptur, tegninger og skulpturelle veggobjekter.

Kristin Wexelsen Goksøyrs arbeider kan sees på som en lek med abstrakte, organiske former. De blir til over tid, i en assosiativ prosess hvor det ene tar det andre. Liv og vekst, men også forfall og destruksjon, er ofte sentrale temaer. Formene kan virke gjenkjennelige, lavmælte, stille og sensuelle, men også urovekkende. Bak ligger et ønske om at de skal skape undring.

Goksøyr har i de senere årene vekslet mellom å tegne og lage skulptur. I skulpturer sine har hun vært opptatt av et mykt uttrykk i materialer som viser seg å være hardt; som stein, gips og bronse.

Til utstillingen på Buskerud Kunstsenter arbeider hun med utgangspunkt i det myke, tunge; det som faller, eller sprenger utover, holdes tilbake eller trekker seg sammen. Det finner sted en utforskning av krefter som trekker i ulik retning. Utstillingen vil bestå av veggobjekter, skulpturer og tegninger.

Kunstneren har nylig fullført skulpturen «Kilden» som kan ses i Doktorparken i Svelvik. Skulpturen var et oppdrag fra kommunen som ønsket skulpturelle sitteplasser som kunne gi nye perspektiver på omgivelsene, og stimulere til lek og bevegelse, nysgjerrighet og opplevelse.

Kristin Wexelsen Goksøyr har sin utdannelse fra Statens håndverks– og kunstindustriskole i Oslo (1992). Hun har holdt en rekke separatutstillinger og deltatt på mange kollektive utstillinger. Hun har gjennomført flere utsmykkingsoppdrag som ved Nadderud videregående skole og Gardermoen, Oslo lufthavn.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

 

Personvern og cookies