Aktuell utstilling: Cathrine Finsrud

Finsrud jobber med avtrykk av steder og natur. Hun er kjent for sine botaniske trykk og skulpturer i tre. De siste tre årene har hun jobbet med den menneskeskapte strandlinja som befinner seg mellom Gilhusodden i Lier og Holmen i Drammen. Prosjektet – en kunstnerisk biotop av strandlinja fra Gilhusbukta til Holmen i Drammen bunner i en interesse for å gå i dialog med naturen og lage et visuelt bilde av et område som er i stor utvikling. Hun har sanket planter, kartlagt, tegnet og målt. Utstillingen fremstår som et portrett av stedet forankret i natur, historie og materialvalg.

Les teksten Menneskeskapt eller naturskapt av Nina Toft

Cathrine Finsrud  l Dialogues in a space of solitude 

11.05. – 12.06.2022 

Cathrine Finsrud startet i 2019 et kunstprosjekt med utgangspunkt i Gilhusbukta som er under transformasjon; en fremtidsrettet Fjordby hvor 16 000 beboere skal overta etter industrien som er der i dag. Når hun tok seg frem langs kystlinja der industrien dominerer allemannsretten, la hun merke til sivet, som et markant naturinnslag på land, som har krevd sin plass og holdt stand blant steinmasser og utslipp fra renseanlegg og industri gjennom mange tiår. Takrøret med det vitenskapelige navnet Phragmites australis, kalles Common Reed på engelsk og er standhaftig som en løvetann som vokser ut av betong.

Drammensfjorden består av to betydelige brakkvannsområder og derfor unik i norsk målestokk. Fjorden er også habitat for mange fiskearter. Hele Lierstranda og deltaene er svært viktige for vannfugl som hvile- og næringsområde, samt til overvintring. I tillegg er det etablert et fuglereservat på Linnesstranda som ligger rett ved. Strandsonen fra 5 meter dybde og et stykke inn på land er definert som særskilt viktige naturverdier og takrør-sivet er vanlig å finne i naturtyper og habitater som strandsenger og fersk- og saltvannssumper som finnes spesielt i naturreservatet. I rapporter om naturmiljø i området vurderes det som stort mulighet for å kunne legge til rette for at disse naturmiljøene vil etablere seg langs større deler av kystlinja, slik det sannsynligvis var før industrien kom.

Er det mulig å restaurere tilbake natur som vi har brutt ned? Hvem definerer hva som skal bevares i en transformasjonsprosess?  Hva regnes som et kulturminne, som verneverdig?  Hva regnes som en naturkvalitet, som en miljøverdi? Og for hvem? Fuglene? Fiskene? Menneskene? Plantene? Insektene?

Dette er store store spørsmål med sammensatte og kanskje motstridende svar. Finsrud har brukt takrør-sivet som omdreiningspunkt i sine undersøkelser og refleksjoner rundt slike spørsmål.

Hun har i dette prosjektet jobbet MED og PÅ stedet. Langs kystlinja har hun observert og tatt med seg elementer tilbake til atelieret; planter, vekster og vann. Gjennom et bredt spekter av trykketeknikker har Finsrud bevart noe fra stedets her og nå. Hun har bearbeidet og ekstrahert, overført eller transendert stråene inn i møtet med ulike materialer, slik at det har festet seg og skapt avtrykk og spor som bevares i inn i materialet.

Finsrud tar også atelieret med seg ut og lager sine trykk med sollyset som eksponeringskilde, og det forurensede brakkvannet som fremkallingsvæske. Grenselinjer for bildets tradisjonelle komponenter utviskes; hva er mediet, hva er materialet og teknikken, hva er mediet?

I utstillingen Dialogues in a space of solitude integreres motivet i materialet og teknikken er en vågal utforskning av mediet.

Cathrine Finsrud (f.1977) bor og arbeider på Konnerud i Drammen. Hun er utdannet med Master i materialbasert kunst fra Kunsthøyskolen i Oslo. Finsrud jobber aktivt innenfor en rekke medier og fagområder som grafikk, metall, tre og stedsspesifikke utendørs verk. Arbeidene hennes består av materialbaserte og utforskende undersøkelser av steder, eller mer nøyaktig, menneskets relasjoner til natur, systemer og tid. Finsrud har vært synlig på den lokale kunstscenen gjennom deltakelser i gruppeutstillinger som Østlandsutstillingen, Novemberutstillingen 6 av de siste 7 årene, åpne verksteder på Konnerud i forbindelse med Kunst Rett vest og med produksjoner til Den kulturelle skolesekken. I mai åpner hennes utstilling; «Dialogs in a space of solitude» på Buskerud Kunstsenter i Drammen, før ferden går videre til Island med prosjektet «Ecophilosophical Dialogue» som er støttet av kulturrådet. Tidligere stedsspesifikke installasjoner kan nevnes; Å samtale med trær, Oxygen og Naturskapt/Menneskeskapt på hhv Blefjell, Hardangervidda og Gilhusstranda. Separatutstillinger; InSe, Tilkjempet ro og Materialfilosofi på seilduksgalleriet i Oslo.

Hun er innkjøpt av blant annet Queen Sonja Printaward med Talking to Stars for Hurtigrutens nyeste flaggskig; MS Roald Amundsen, og i 2019 leverte hun arbeidet Stella Polaris til Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen.

Teksten er skrevet av Nina Toft som har fulgt prosjektet over flere år.

Personvern og cookies