Informasjon om Stipendutstilling 2019

Stipendutstilling 2019 på Buskerud Kunstsenter

Dato for utstillingen: 26.06.-04.08.2019

Billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Buskerud inviteres til å delta på gruppeutstilling på Buskerud Kunstsenter. Det deles ut fem produksjonsstipender på kr. 20.000. Vinnerne blir annonsert på utstillingsåpningen. Alle arbeider blir vurdert av ekstern jury.

Kriterier:

– Deltakere kan levere inn ett verk hver.
– Det innleverte arbeidet må være produsert innen det siste året og ikke ha vært vist i Buskerud det siste året.
– Det maksimale målet for todimensjonale arbeider er 1m x 1,5 m. Målene for tredimensjonale arbeider er inntil 100 cm i diameter.
– Arbeidene leveres og hentes på Buskerud Kunstsenters lokaler innen gitte frister. Deltakende kunstnere emballerer arbeidet selv. Kunstsenteret monterer.
– Innlevering er onsdag 19.06.19, mellom kl. 08.30 – 17.00. Arbeidene må hentes etter endt utstilling  mandag 05.08.19 kl. 08.30 – 15.00.
– Arbeidene må ha oppheng for montering. Videoverk må kunne vises på monitor.
– Grunnet formidling og juryering må det leveres en tekst på mellom 10 – 15 setninger om det innleverte arbeidet/ kunstnerisk praksis. Denne teksten kan også brukes i markedsføring av utstillingen. Sendes elektronisk til utstillingsansvarlig på Buskerud Kunstsenter innen 19.06.19. Send gjerne et bilde av det innleverte arbeidet også.
Email: Jasmina@kibkunst.no

Utstillingen er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Personvern og cookies