Arrangement: Idretten og livet som flyktning

Idretten og livet som flyktning
Victor Maijer (trener og rådgiver) og Harry Meijer (lege) om livet og idretten i en flyktningleir, i samtale med sosiolog Jon Honerud (Universitetet i Sørøst-Norge)

Tid: tirsdag 27. august klokken 19:00
Sted: Buskerud Kunstsenter 

Buskerud Kunstsenter inviterer til en samtale om livet som flyktning og som frivillig, og betydningen av trening, idrett og verdighet. Vi får besøk av legen Harry Meijer og treneren og policy-rådgiveren Victor Maijer som begge har jobbet som frivillige ved Moria Camp, samtalen modereres av sosiolog Jon H Honerud fra Universitetet i Sørøst-Norge. Vi vil få høre mer om psykiske lidelser, traumer og depresjon, hvordan livet er i en flyktningleir, og betydningen av sport og trening.

«Gjennom de fem intense månedene jeg tilbrakte på øya fikk jeg en førstehåndsopplevelse av hvor helbredende yoga og sport kan virke på flyktningers traumer. Ettersom den psykologiske hjelpen for flykninger er tilnærmet ikke-eksisterende på øya, er idrett en av de få tiltakene som faktisk kan hjelpe den mentale helsen til menneskene som bor i leiren,» forteller Victor Maijer.

Samtalen finner sted i utstillingen til Hilde Honerud, It is a light which objectifies everything and confirms nothing (part two), hvor vi kan se fotografier tatt det siste året under flere opphold ved Moria Camp. Honerud har fulgt flyktninger og migranter som driver med idrett gjennom Yoga and Sports for Refugees (YSFR). YSFR oppsto på øya Lesvos under den humanitære krisen i Middelhavet, og er en frivillig organisasjon som tilbyr folk i flyktningleiren Moria Camp og rundt å delta på ulike sportslige aktiviteter.

Victor Maijer (43) – I 2018 sa Victor opp jobben som politisk rådgiver og solgte huset for å kunne viet livet sitt til å jobbe med frivillighet rundt omkring i verden. Han har jobbet frivillig som svømmeinstruktør, og har bidratt med mentor-støtte til organisasjonens grunnlegger. Victor har en mastergrad i medisinsk informatikk og en MBA i Public Governance.

Harry Meijer (43) – Harry er utdannet lege. Under et ferieopphold på Levos bestemte han seg for å melde seg som frivillig svømmeinstruktør hos YSFR. Han arbeidet også frivillig som lege en måned på en lokal medisinsk klinikk på øya. Harry har en mastergrad i medisinsk informatikk og en mastergrad i medisin fra Universitetet i Amsterdam.

Jon H Honerud (39) er PhD I sosiologi og faggruppeleder for økonomi ved USN Handelshøyskolen i Kongsberg. Jon har forsket på både asyl- og integreringsarbeid i Norge, og har besøkt YSFR flere ganger.

 

///

 

The impact of sports on refugee trauma in Lesvos, Greece 
A personal account by Victor Maijer and Harry Meijer

August 27th 19PM
at Buskerud Kunstsenter

Welcome to a conversation between Victor Maijer and Harry Meijer, both volunteers from Yoga and Sport for Refugees (YSFR), an NGO that organizes yoga and sport activities for stranded refugees on Lesvos.

They are visiting Norway in order to share their experiences with the Norwegian public. The aim is to raise awareness (and funds) to further support YSFR’s work on the island. A majority of refugees to be found on Lesvos have developed psychological problems in the form of stress, anxiety combined with Post Traumatic Stress Disorder, and / or depression. YSFR aims to help alleviate these symptoms by providing a variety of sports activities for refugees ranging from martial arts, swimming and running to yoga.

“During the intense five months I spent on the island I experienced first-hand the healing power of yoga and sports on refugee trauma. As psychological support for refugees is almost non-existent on the island, this is actually one of the very few things that can be done in order to support their mental health,” says Victor Maijer.
“In my work as a medical doctor I have treated quite a few traumatized patients and have experienced how important it was to provide a safe environment for them and keep them active through sports,” says Harry Meijer.

The conversation between Maijer and Meijer will take place in Hilde Honerud’s exhibition It is a light which objectifies everything and confirms nothing (part two). The photographs exhibited are from the refugee camp Moria Camp, where Honerud has followed the work of YSFR and the refugees participating in the activities.

The talk is moderated by Jon Hovland Honerud, associate professor at USN School of Business.

About the speakers

Victor Maijer (43) – Having worked as a(n academic) policy advisor for 20 years Victor quit his job and sold his house in his native Holland in October 2018 in order to travel the world and volunteering He volunteered as a YSFR swimming instructor for 3 months, has mentored the NGO’s founder on management topics. Victor holds a Masters in Medical Informatics and an MBA in Public Governance.

Harry Meijer (43) – Harry is a medical doctor. He decided to join YSFR as a swimming instructor during his sabbatical. Whilst in Lesvos he also volunteered for an extra month as a doctor for the local medical clinic. Harry holds a Masters in Medical Informatics and a Masters in Medicine from University of Amsterdam.

Personvern og cookies