Bildetavler

Denne utstillingen ønsker å vise fram og undersøke undervisningsplansjer som et pedagogisk hjelpemiddel.  Fra slutten av 1800-tallet og fram mot midten av 60-tallet var plansjer et viktig pedagogisk hjelpemiddel i skolen, særlig innen naturfag. I dag er det mange skoler som har tatt fram plansjene igjen, rammet dem inn og hengt dem opp rundt omkring på skolene. Nå har plansjene fått en stor kulturhistorisk verdi fordi de formidler en annen tid. I tillegg har plansjene et visuelt språk som forklarer og informerer på en interessant måte. Hensikten med de gamle naturvitenskaplige plansjene var å tydeliggjøre på en informativ måte tingenes tilstand og oppbygging.

For å vise dette ble det tegnet i snitt og detaljer som skulle forklare naturens sammenheng på en vitenskapelig måte. Plansjene var preget av en nøktern orden. Dette språket har inspirert mange samtidskunstnere. I denne utstillingen viser vi hvordan fem kunstnere på forskjellige måter bruker plansjen som referanse til sitt eget arbeid med bilder. Ved å benytte seg av samme modell som plansjen, belyser kunstnerne aktuelle temaer fra vår tid. Selv i dag med våre teknologiske metoder for undersøkelse, viser det seg at det er tegningen som metode som fremdeles best kan formidle hvordan en fugl ser ut.

Hva skjer når vi tegner det vi ser?
Utstillingen «Bildetavler» viser hvordan samtidskunsten i dag lar seg inspirere av et viktig kulturhistorisk blikk og en metode for undersøkelse. Med utstillingen følger også et utvalg skoleplansjer.

Deltagende kunstnere: Kristine Fornes, Bjørg Holene, Katharina Zahl Fagervik, Øyvind Torseter og Ingvar Gundersen.
Utstillingsprodusent: Buskerud Kunstsenter – Pilotgalleriet v/ Berit Myrvold
Utstillingstilbud til 2., 4., 6., 8. og 9. trinn, tilpasses de ulike alderstrinn.

 

Bildetavler turnerte fra våren 2015 til våren 2018.

Detaljerte turneplaner finner du her.

Personvern og cookies