Aktuell utstilling: Ane Thon Knutsen l 12.10. – 13.11.2022

Thon Knutsen jobber med boktrykk som uttrykksform. Hennes kunstneriske praksis kjennetegnes av lange og repeterende produksjonsprosesser som vanligvis tar form i artist books og installasjoner. I Buskerud Kunstsenter vil hun vise installasjonen Kew Gardens- tankevandringer med kroppen som tar utgangspunkt i en adaptasjon av novellen Kew Gardens av Virginia Woolf fra 1919. Arbeidet er satt med løse typer og teksten gjengir bruddstykker av samtaler og beskrivelser av farger og omgivelser.  Hennes arbeider tar for seg forholdet mellom boken og kroppen, fra hånd til innlevelse, og lesningen og bokproduksjon som en fysisk, taktil og monumental opplevelse.


Foto: Werner Zellien

 

 

Hun forsker på boktrykk og har siden 2017 sett på hvordan boktrykk, det å eie produksjonslinjen, har vært avgjørende for den kunstneriske utviklingen til den kanoniserte modernistiske forfatteren Virginia Woolf. I 2019 fullførte hun sitt doktorgradsprosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor grafisk design ved Kunsthøyskolen i Oslo. Prosjektet tar for seg Virginia Woolf som boktrykker og innvirkningen dette hadde på forfatterens mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og skrive eksperimentelt på egne premisser gjennom eierskap til teknologi og publisering.

Ane Thon Knutsen (f. 1984 i Drammen) er oppvokst på Åmot i Modum og er nå bosatt i Oslo. Knutsen har en PhD i grafisk design fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun også tok sin bachelor- og mastergrad. Hun jobber primært med boktrykk/letterpress og hennes kunstneriske praksis tar hovedsaklig form som artist books. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo.

Utstillingen er støttet av Grafill, Norske Grafikere og Norsk Kulturråd.

Personvern og cookies