Aleksi Wildhagen i Kunstavisen.no

Det er herlig å gå inn i utstillingens siste uke med en kjempefin anmeldelse i Kunstavisen.no av «Gjenstander jeg husker» med Aleksi Wildhagen! Les Simen K. Nielsens fine ord og opplev utstillingen selv. Søndag 14.mars er siste dag.
«Bilder i utvidet mening, som kunstfeltets materielle gjenstandskategorier i høyeste grad er en del av, tilhører vår kollektive minneteknologi. De er erindringsinstrumenter, de bygger, i egenskap av å koble ting og sted, handling og historie, forutsetningen for felles symbolproduksjon og minnekultur. Kunsten kroppsliggjør, kunne vi si, den sosiale hukommelsen. Men de materielle premissene for å erindre må hele tiden forholde seg til glemselen som mulig trussel. Å huske handler om å gjøre valg og det handler om å fortelle – men fortellingen innebærer uvegerlig vilkåret om forandring, forvandling og forskyvning. Dikt og forbannet løgn».
Personvern og cookies