Representantskapet

Tre representanter fra NK Sørøst.Bu.:

Ingegjerd Mandt, Kjetil Aschim, Anja Magner

Vara: ikke oppnevnt

 

Tre representanter fra BBK:

Håvard S. Johansen, Marius Dahl, Merethe Duvholt

Vara: ikke oppnevnt

 

En representant fra Drammen kommune:

Tone Ulltveit-Moe

Vara: Ann Magritt Bekink

 

Vedtekter Buskerud Kunstsenter

 

Personvern og cookies