Representantskapet

Tre representanter fra NK Sørøst.Bu.:

Ingegjerd Mandt, Eva Beate Laugerud, Kristin Ophus

Vara: ikke oppnevnt

 

Tre representanter fra BBK:

Eva Solheim – leder, Yngvill Lassem, Hilde Honerud

Vara: Merethe Duvholt

 

En representant fra Drammen kommune:

Tone Ulltveit-Moe

Vara: Ann Magritt Bekink

 

To representanter oppnevnt på fritt grunnlag av BBK og NK Sørøst.Bu:

Harald Haraldsen (arkitekt), Hege Larsen (kulturrådgiver i Lier)

 

Vedtekter Buskerud Kunstsenter

 

Personvern